Participatie Junopark, Den Haag

Het Junopark, onderdeel van de Binckhorst, grenst aan twee zijden aan water. Dit maakt het een bijzonder gebied in de Trekvlietzone. De gemeente Den Haag en drie ontwikkelaars werken samen om hier een aantrekkelijke plek van te maken om te wonen, werken en recreëren. 

NU Projectontwikkeling heeft voor haar ontwikkeling van de kavel aan de Binkhorstlaan 299 samen met alle mede-gebiedseigenaren en de gemeente Den Haag een visie ontwikkeld voor het gebied Junopark. In deze visie delen we de plannen voor een woon-werkgebied met een mooie openbare ruimte, voorzieningen en woningen in de Trekvlietzone.

Op 6 oktober a.s. start de participatie voor het Junopark, via de participatiewebsite https://www.junoparkdenhaag.nl/ kunnen omwonenden en ondernemers meedenken over de inrichting van de openbare ruimte. Er kan tot 20 oktober a.s. worden geparticipeerd.