Participatie Maanweg, Den Haag

De Binckhorst verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een aantrekkelijk woon-werkgebied. De afgelopen jaren is er al hard gewerkt aan verschillende plannen en ontwikkelingen voor de Binckhorst.

Aan de rand van de Binckhorst ligt de Maanweg. Ondernemers, ontwikkelaars en de gemeente Den Haag werken samen om dit gebied in de Binckhorst te ontwikkelen tot een moderne, innovatieve en creatieve stadswijk waar wonen en werken samengaan met een aantrekkelijke openbare ruimte, (maatschappelijke) voorzieningen en woningen aan het water van de Binckhaven.

NU Projectontwikkeling is er trots op te kunnen bijdragen aan de toevoeging van meer betaalbare woningen in Den Haag. Met onze betrokkenheid bij de herontwikkeling voor de HTM locatie aan de Maanweg kan onze ambitie verder vorm gegeven worden. Met veel enthousiasme werkten wij afgelopen periode samen met de eigenaren en initiatiefnemers aan de voorliggende gebiedsvisie Maanweg. Met de input voortvloeiend uit dit participatietraject gaan wij graag samen verder aan de slag om van de Maanweg dé nieuwe stadsentree van Den Haag te maken! Een gebied waar je wilt verblijven, wonen en werken.

Via de participatiewebsite kunnen omwonenden en ondernemers meedenken, zie hiervoor https://gebiedmaanweg.denhaag.nl/gebiedspaspoort. Er kan tot 1 oktober a.s. worden geparticipeerd.