Ontwikkelt
voor morgen

Voor de stad of het dorp van morgen...

NU ontwikkelt de nieuwe stad en het dorp van morgen. Onze thuismarkt is de metropoolregio Den Haag – Rotterdam. Met een deskundig en gedreven team kijken wij op een frisse en creatieve manier naar complexe ruimtelijke uitdagingen en ontwikkelen met een sterke financiële basis voor eigen rekening en risico. Maar ook samen­werkingen met andere partijen zijn ons op het lijf geschreven. Wij communiceren open en direct en gaan tot het uiterste om met het sterkste team, het beste resultaat te behalen. En om vastgoed­ontwikkelingen ook in de toekomst waardevast, betaalbaar, duurzaam en gezond te houden stellen wij onze circulaire ontwikkel­principes centraal.
NU wil maatschappelijk relevant zijn. Zo geeft ondermeer ons concept ‘100% Mid-Sociaal’ een antwoord op de grote behoefte aan betaalbare woningen in het sociale- en midden­segment. 

Benieuwd naar mogelijkheden? Wij maken graag kennis met u.

WERK

TEAM

Elk project het beste team

NU werkt vanuit kleine teams en korte lijnen. Kan niet, bestaat niet! We gaan geen uitdaging uit de weg. Met verrassende oplossingen pakken we door.

Wij staan open voor nieuw talent. Dus spreekt ons werk jou aan en denk je dat je ons team kunt versterken? Stuur dan een mail met je CV en motivatie naar contact@nuprojectontwikkeling.nl

Arjan Hinkenkemper

Projectmanager

Lizzy van Schie

Controller

Raymond Rijnaars

Operationeel Directeur

Barbara Willemsen

Officemanager

Lorenz Mooij

Technisch Directeur

Ron van Rijn

Projectmanager

Edwin Jansen

Creatief Directeur

Martijn Borst

Projectmanager

Thijs van Oosten

Projectmanager

Inger Nijhuis

Financial Manager

Michel Zaadhof

ALGEMEEN DIRECTEUR

NIEUW TALENT

Wellicht kom jij hier te staan, stuur ons een mail

CIRCULAIRE
ONTWIKKELPRINCIPES

Onze manier van ontwikkelen is anders. Dat is nodig omdat wij duurzame woon- en werkconcepten willen realiseren die waardevast zijn voor volgende generaties.

NIEUWS

NIEUWS

NU ontwikkelt voor morgen en heeft met regelmaat Nieuws te brengen. Welke plannen we allemaal hebben, hoe het met de projecten op locatie gaat, interviews die we geven en andere interessante ontwikkelingen om te delen. Klik op het plaatje en lees het hele nieuwsbericht.

CONTACT

Route

NU Projectontwikkeling is als echt Haags bedrijf gevestigd in het hart van de stad; Waldorpstraat 1390, 22e etage. Eenvoudig per fiets, auto en openbaar vervoer te bereiken. Als u met de auto komt, kunt u in de buurt parkeren. De Calandkade biedt doorgaans voldoende parkeerplaats. Let op: dit is een betaald parkeren gebied.

Bij een bezoek aan ons kantoor is het belangrijk dat u in de centrale hal eerst aanbelt bij nummer 1390. Als u dit niet doet kunt u namelijk niet verder met de lift dan de 21e etage. Na aanbellen kunnen wij u aanmelden en dan kunt u helemaal tot de 22e etage met de lift omhoog.

Komt u met OV klik hier voor uw route.

NU PROJECT ONTWIKKELING

CONTACT

CONTACTformulier

wij komen graag met u in contact!

Wij zijn dagelijks tussen 8.30 uur en 17.30 uur telefonisch bereikbaar op 070 305 0085. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier. Vertegenwoordigers van de media kunnen contact opnemen met Barbara Willemsen 070 305 0085 / contact@nuprojectontwikkeling.nl

Stuur ons een BERICHT

100% Mid-Sociaal

De behoefte aan betaalbare woningen is enorm. Of het nu gaat om sociale woningen of om woningen in het middensegment.
Er is onvoldoende passend aanbod.

Naast starters hebben ook steeds meer senioren moeite met het vinden van een betaalbare woning. Mede door de vergrijzing zal de vraag nog groter worden. In 2030 wonen naar verwachting 3.5 miljoen mensen alleen in een woning. Door de hoge koopprijzen van woningen wordt huren een steeds beter alternatief voor kopen.

NU Projectontwikkeling wil een bijdrage leveren aan dit urgente maatschappelijke vraagstuk. Daarom hebben wij het concept “100% Mid-Sociaal” ontwikkeld. Dit concept geeft antwoord op de vraag naar meer betaalbare en energiezuinige nieuwbouwwoningen.


Wij ontwikkelen, in samenwerking met woningcorporaties en beleggers, duurzame projecten voor gemengde doelgroepen in het sociale- en middensegment. Door de toevoeging van middensegment woningen ontstaat financiële ruimte om meer sociale woningen te realiseren.

Bent u als woningcorporatie of Gemeente geïnteresseerd in de mogelijkheden om meer betaalbare woningen aan de woningvoorraad toe te voegen ? Wij vertellen u graag meer over “100% Mid Sociaal”.

Bel voor een afspraak met Michel Zaadhof of Edwin Jansen, 070 305 0085

Materiaal

Bij onze ontwikkelingen denken en doen wij zoveel als mogelijk circulair. ‘Urban mining’ wordt steeds belangrijker. Bij de sloop van oude gebouwen en de toepassing van nieuwe bouw­materialen wordt rekening gehouden met de mogelijk­heden van hergebruik en een tweede levenscyclus. Hiervoor worden materiaal­paspoorten gehanteerd en worden steeds meer bio-based materialen toegepast met een lage onderhouds­behoefte en -milieu­belasting.

klimaatadaptie

Onze projecten worden klimaat­adaptief ontwikkeld. Dat betekent dat we bij voorkeur gescheiden riolering toepassen en het regenwater dus gescheiden opvangen en gedoseerd laten afvloeien of bergen voor hergebruik tijdens droge perioden. Ook maken we optimaal gebruik van de zon, wind en aardwarmte en passen we zoveel mogelijk groene daken en gevels toe. In het ontwerp- en bouwtraject wordt veel aandacht besteed aan goede isolatie, slim gebruik van ventilatie en de warmte van zonlicht. Hierdoor neemt de energie­behoefte van de woningen en gebouwen af.

ENERGIE

Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en duurder. De verbranding van deze brandstoffen draagt sterk bij aan de klimaat­verandering. Binnen onze projecten is BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) de norm. Dit betekent dat de woningen/gebouwen comfortabel zijn, een minimale energie­behoefte hebben, gasloos zijn en oplossingen bieden voor hernieuwbare energieopslag. Door toepassing van slimme technologie middels Smart Grid systemen wordt de hele energie­keten verbeterd.

Samenwerking

Ons credo is: eerst luisteren en dan pas ontwikkelen. Voor elk project stellen we een projectteam van deskundigen samen die het best bij de opdracht past. Wij betrekken altijd potentiële kopers en eindgebruikers bij de ontwikkelingsfase. Zo halen we het beste bij elkaar naar boven en wordt de klant co-creator van de toekomstige woonomgeving. Binnen onze samenwerkingen zijn fatsoenlijk zaken doen en transparant communiceren belangrijke kernwaarden.

NU Projectontwikkeling

De plannen van NU Projectontwikkeling zijn gebaseerd op 8 circulaire ontwikkel­principes. Met deze 8 principes draagt NU er aan bij, de vastgoed­ontwikkelingen ook in de toekomst waardevast, betaalbaar, gezond en duurzaam te houden.

Mobiliteit

Onze economie wordt steeds meer een deel-economie. Delen is efficiënter en duurzamer dan bezitten. Wij stimuleren binnen onze ontwikkelingen het delen van bezit en het gebruik van duurzame vervoers­middelen. Onze gebouwde parkeer­oplossingen zijn bij voorkeur flexibel zodat functie­wijziging bij een afnemende behoefte mogelijk is. Uiteraard zorgen we voor voldoende laad­punten en kijken we voortdurend naar mogelijk­heden voor energieopslag en innovatieve ontwikkelingen.

Gezondheid

Klimaat­verandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag, en meer droogte­perioden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van mensen, leefbaarheid van buurten en het woon­comfort. Onze focus is gericht op waardevolle investeringen voor nu en in de toekomst.

Het ontwikkel­principe ‘Gezondheid’ passen wij toe om het wonen en leven zoveel als mogelijk comfortabel te maken. Aspecten als ‘levensloop­bestendig’ bouwen, toepassing van zoveel als mogelijk slimme technologie en dergelijke staan hierbij centraal.

Sociaal

In ruimtelijk opzicht stimuleren we verbinding en samenwerking tussen bewoners en gebruikers. Dit doen we door bijzondere aandacht te hebben voor speel- en ontmoetings­plekken en door het creëren van aantrekkelijke collectieve ruimten. Binnen gebieds­ontwikkelingen geloven wij in diversiteit en in functies die de woon­omgeving sociaal en economisch versterken. De samenhang tussen wonen, werken, sporten, spelen en ontspannen vinden wij belangrijk.

Natuurinclusief

Wij ontwikkelen en bouwen natuur­inclusief. Dat betekent dat we rekening houden met de aanwezige flora en fauna. Wij plaatsen nestkasten voor vogels, insecten­hotels en stimuleren bio­diversiteit door het toepassen van landschaps­inrichtingen en planten die van oorsprong in de omgeving passen of al aanwezig zijn. Hiermee voorkomen we verdringing van de lokale flora en fauna.