Meet & Greet Weidelaan Zoeterwoude

Op 30 mei jongstleden was de Meet & Greet voor het plan Weidelaan, waarbij deelnemers alvast het plan en het voorlopige ontwerp van de woningen konden bekijken. De aanwezigen werd gevraagd naar hun voorkeur ten aanzien van de indeling van de basisplattegronden, de getoonde materialen en eventuele suggesties voor extra opties. We kijken terug op een geslaagde inloopbijeenkomst, met een zeer grote opkomst. We danken iedereen die geweest is hartelijk voor hun deelname en de enthousiaste reacties die wij ontvingen op het plan voor de Weidelaan!

VOORUITBLIK
Voor het realiseren van het plan Weidelaan is een bestemmingsplan wijziging nodig. Op dit moment loopt de procedure hiervoor. Na het afronden hiervan en positieve besluitvorming door de gemeente, is de volgende stap de start van de verkoop. Omdat we momenteel nog volop bezig zijn met de verdere detail uitwerking van het plan, is de exacte datum hiervan nog niet bekend. De verwachting is dat, bij een positieve uitkomst van de bestemmingsplanprocedure, de start verkoop in het 4e kwartaal van dit jaar zal zijn.

Zie ook hier en www.weidelaan.nl.