Vrijspraak in strafzaak De Mos

De Rechtbank van Rotterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de strafzaak tegen Richard de Mos en anderen.

De zaak gaat over een periode van mei 2017 tot oktober 2019. Onze collega Michel Zaadhof, algemeen directeur van NU Projectontwikkeling, is een van de betrokken ondernemers die als privépersoon werd vervolgd. De zaak concentreerde zich op wat bij lokale politieke partijen mag worden gedaan door donateurs en wanneer dat gezien kan worden als het kopen van invloed. Michel Zaadhof was in die tijd adviseur en bestuurslid van Groep de Mos. Vanuit die rol heeft hij de partij over diverse maatschappelijke onderwerpen geadviseerd. 

De Rechtbank heeft Michel Zaadhof vrijgesproken van alle verdenkingen. De Rechtbank is van oordeel dat een bescheiden partijdonatie niet het oogmerk heeft gehad om hiermee eventuele projecten van NU Projectontwikkeling te bevoordelen of andere gunsten van de voormalige wethouders te verlangen. Ook van enige betrokkenheid bij de mogelijke schending van het ambtsgeheim door De Mos was volgens de rechtbank geen sprake.

Michel Zaadhof is uiteraard tevreden met de uitspraak maar betreurt het dat dit proces ruim 3,5 jaar heeft geduurd. Vanaf het begin van de zaak in 2019 heeft hij kunnen onderbouwen dat de verdachtmaking door het Openbaar Ministerie onterecht is. Desondanks heeft het Openbaar Ministerie de vervolging doorgezet. Hierdoor is hij persoonlijk – naar nu blijkt – ten onrechte in diskrediet gebracht. Ook ons voormalig directielid Edwin Jansen is vrijgesproken van alle verdenkingen. Edwin Jansen is niet meer werkzaam bij NU Projectontwikkeling.

NU Projectontwikkeling zelf is op geen enkele wijze in deze strafzaak betrokken geweest. Voor NU Projectontwikkeling staat uiteraard centraal dat er nooit twijfels mogen bestaan over onze integriteit of die van onze medewerkers.

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen mocht hebben, zullen wij die vanzelfsprekend beantwoorden. Wij verzoeken u deze vragen te mailen naar: contact@nuprojectontwikkeling.nl