In het kort

Programma
10 twee-onder-één-kapwoningen
8 vrijstaande woningen
5 (sociale) rijwoningen

NU in samenwerking met Granneman Projectontwikkeling
Aankoop, ontwikkeling, verkoop

Partners
Architectenbureau Van Vliet
Starling Structures bureau voor stedenbouw en landschap

Status project
Bestemmingsplan in procedure
Verwachte start verkoop 4e kwartaal 2023
Verwachte start bouw 3e kwartaal 2024

Informatie
www.weidelaan.nl

Weidelaan

Maak kennis met project Weidelaan: exclusief wonen in landelijke sfeer!

Weidelaan is een kleinschalige ontwikkeling van 18 energie neutrale koopwoningen: 10 twee-onder-één-kap villa’s en 8 vrijstaande villa’s en vijf sociale huurwoningen. Weidelaan, centraal gelegen in Zoeterwoude-Dorp, sluit goed aan op de omgeving. Het is een duurzaam, kleinschalig project met een divers woningaanbod. Ontworpen in stijl; een rijke architectuur met onder meer bijzondere detaillering in het metselwerk en het gebruik van erkers. De architectuur kenmerkt zich ook door de prominent aanwezige kapvormen. Rietgedekt of een pannendak: de woningen zijn bijzonder door hun uitstraling, de indeling én de plek!

Zoeterwoude-Dorp is de ideale locatie voor mensen die verliefd zijn op het Hollandse landschap én dicht bij een stad willen wonen. Zoeterwoude is een kleine en zelfstandige gemeente; een omgeving die uitnodigt om te spelen, wandelen, fietsen en elkaar te ontmoeten. Inwoners en bezoekers van Zoeterwoude genieten in dit dorp van een rijk veenweidelandschap, molens, dijkjes en bruggetjes. En de vele wandel- en fietspaden langs tal van bezienswaardigheden of heel praktisch naar het dorp voor de dagelijkse boodschappen.

De landschappelijke inrichting is natuurinclusief en de opzet van de wijk is autoluw. Geen doorgaand verkeer en voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Het landschappelijk wonen, nabij de stad, in Zoeterwoude-Dorp, in Weidelaan, wordt op deze optimaal ervaren!

Het participatietraject, waarbij belangstellenden zijn uitgenodigd om mee te denken over de plannen voor deze locatie, liep tot 26 maart 2022 en is inmiddels afgerond. Op basis van de uitkomsten van het participatietraject, is het stedenbouwkundige plan verder uitgewerkt en is het plan gepresenteerd aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de gemeenteraad. Met ingang van 8 april 2023 is, gedurende 6 weken, het voorontwerp bestemmingsplan door de gemeente ter inzage gelegd.

Dinsdag 30 mei jongstleden was de Meet & Greet voor het plan Weidelaan. Het was een geslaagde inloopbijeenkomst met een zeer grote opkomst. Aanwezigen konden het plan en het voorlopige ontwerp van de woningen bekijken en hun voorkeur ten aanzien van de indeling van de basisplattegronden, de getoonde materialen en eventuele suggesties voor extra opties aangeven. Op de projectwebsite www.weidelaan.nl is het voorlopig ontwerp van de woningen te bekijken.

Zie hieronder enkele impressies: