Hoogste punt bereikt en voortgang bouw Het Boegbeeld

Ondanks een bewogen afgelopen periode met o.a. diverse hevige stormen, heeft Stebru Bouw bij de bouw van Het Boegbeeld op Scheveningen een aantal mooie mijlpalen bereikt waar ook wij trots op zijn. Het gebouw krijgt steeds meer haar uiteindelijke vorm!

Het bouwdeel Waldo voor de verhuur is inmiddels steigervrij en de rioleringen zijn hier aangesloten. Inpandig lopen de werkzaamheden van de afbouw gestaag door. Het stuc- spuit- en tegelwerk van dit bouwdeel zijn gereed. Hierna zullen de keukens en het sanitair worden afgemonteerd en tot slot zullen de wanden en de plafonds in de algemene ruimten bouwkundig verder gereed worden gemaakt. Momenteel is het zaak dat de nutspartijen op korte termijn beginnen met de inpandige werkzaamheden, waarna de installateur de installatie verder kan inregelen en de oplevering van dit bouwdeel kan gaan plaatsvinden.

Afgelopen januari is de betonbouw van het nieuwbouwgedeelte de Residentie met koopappartementen afgerond en op 9 februari jl. werd hier het hoogste punt bereikt met het leggen van de dakplaat van de lift. Nadat het betonnen casco voldoende was uitgehard, is er gestart met de montage van de vierendeelligger staalconstructie met Slimline systeemvloeren. Deze gehele constructie hangt aan het betonnen casco. Op 14 maart jl. zijn de laatste dakvloeren gelegd. Tijdens de transport- en hijsdagen van de staalconstructies moest de Treilerdwarsweg gedeeltelijk worden afgesloten om zodoende de werkzaamheden veilig uit te voeren. Een imposante operatie!

Er wordt momenteel hard gewerkt aan het metselwerk van de Residentie, welke een gevel met veel details kent. Het gevelmetselwerk aan de voorzijde van het gebouw t/m de 3e verdieping zal naar verwachting eind maart gereed zijn. De buitengevel vanaf de 3e verdieping wordt voorzien van gevelbekleding. De komende weken zullen de gevelkozijnen met beglazing verder aangebracht worden en zal worden gestart met de realisatie van de dakbedekking van het hoofddak. Zodra de gevelsteiger aan de Treilerdwarsweg weg is, zal er gestart worden met de rioleringswerkzaamheden, met aansluitend de werkzaamheden van de overige nutspartijen.

In het bestaande bouwdeel van de Weduwe is de renovatie in volle gang. Zo worden de ruwe afbouwvloeren met de installatievoorbereidingen als ook de nodigde gevel- en wanddoorbraken voor de nieuwe eindsituatie gerealiseerd. Ook worden er de nodige staalconstructies met houten balklagen in het uitbreidingsgedeelte toegevoegd. Inmiddels zijn de eerste metalen studwanden geplaatst en wordt er (brandwerend) afgetimmerd. Aan de achtergevel worden de komende periode nieuwe achtergevels opgetrokken.

De oplevering voor het nieuwbouw bouwdeel Waldo (huur) staat gepland in juli 2022. Het nieuwbouwgedeelte de Residentie en het gerenoveerde gedeelte van de Weduwe (beide koop) zullen naar verwachting in oktober/november 2022 worden opgeleverd.