Plaspoelpolder krijgt innovatieve mobiliteitshub

De verouderde stallingsgarage aan de Handelskade in Rijswijk wordt getransformeerd naar een innovatieve mobiliteithub. Wethouder Armand van de Laar, tevens bestuurder van het industrieschap De Plaspoelpolder (IPP) en Jan Brugman, directeur IPP, samen met Michel Zaadhof, algemeen directeur NU Projectontwikkeling en investeerder Mark van Franck ondertekenden de koopovereenkomst.

Op de grens van het middengebied en het Havenkwartier wordt de verouderde stallingsgarage getransformeerd naar een moderne en duurzame parkeergarage. De garage gaat plek bieden aan (deel)auto’s, deelscooters en deelfietsen voor de nieuwe bewoners van het Havenkwartier en de ondernemers van de Plaspoelpolder. Hiermee wordt het gebruik van deelmobiliteit door de bewoners en werknemers gestimuleerd. Ook kunnen de toekomstige bewoners van een aantal nieuwbouwprojecten in het Havenkwartier hun eigen auto’s in deze garage parkeren. Door de strategische ligging wordt het verkeer “afgevangen” voordat men het Havenkwartier of het Middengebied binnen rijdt. Dit heeft als voordeel dat de Hub bijdraagt aan het reduceren van verkeersbewegingen binnen het Havenkwartier en het middengebied. Wethouder van de Laar (Ruimte) zegt hierover: “De realisatie van een Hub sluit goed aan op de duurzaamheidsambities van de Gemeente Rijswijk en Den Haag. Hiermee wordt het Havenkwartier één van de eerste regionale gebiedsontwikkelingen met een eigen innovatieve mobiliteitshub”.

De huidige parkeerplaatsen en draaicirkels voldoen niet meer aan de vereisten voor moderne vervoersmiddelen en gebruikseisen. De stallingsgarage wordt volledig gerenoveerd en na de transformatie biedt de mobiliteitshub plek aan circa 260 parkeerplaatsen. Hierbij staat duurzaamheid centraal. Er komen maatregelen om water op te vangen en vertraagd af te voeren. Tevens krijgt de garage een nieuwe natuurinclusieve gevel en wordt de garage voorzien van diverse laadpalen. Zonnepanelen zorgen straks voor duurzame energie die kan worden opgeslagen in de elektrische (deel) auto’s. De garage krijgt zijn nieuwe functie zodra de eerste nieuwbouwprojecten zijn opgeleverd rond 2025. Tot dat moment blijft de garage in gebruik als stallingsgarage.  

De Plaspoelpolder is volop in beweging. Met forse investeringen en ruimtelijke ontwikkelingen wordt het gebied versterkt. Zo wordt het Havenkwartier getransformeerd naar een nieuwe duurzame stadswijk. Dit deel van het bedrijventerrein Plaspoelpolder wordt een moderne, creatieve en aantrekkelijke nieuwe stadswijk met nautische kwaliteiten. Hier kan men straks, rond een aantrekkelijke stadshaven, wonen, werken en recreëren.  Ook zijn er plannen om het vestigingsklimaat van het middengebied van de Plaspoelpolder te versterken. Hiermee kunnen nieuwe bedrijven worden aangetrokken en kan de werkgelegenheid worden behouden.