Bestemmingsplan Kerkstraat 1-2 Oude Wetering in procedure

Binnen Oude Wetering is de locatie Kerkstraat 1-2 vooral bekend als de locatie waar voorheen de vervallen boerderij van Rotteveel stond. Onze samenwerkingspartner heeft het perceel in 2020 aangekocht en vanaf eind 2021 is de samenwerking met NU Projectontwikkeling gestart.

Na een lang traject van afstemming met direct omwonenden, overheidspartners zoals de omgevingsdienst en het hoogheemraadschap, de gemeente en recentelijk ook de welstandcommissie van Dorp en Stad en Land, is het ontwerpbestemmingsplan eind mei 2023 afgerond.  

Het project bestaat uit 11 woningen. Langs de dijk van de Ringvaart worden drie kleinschalige geschakelde woningen gerealiseerd die qua karakter en architectuur aansluiting zullen vinden bij de aanwezige historische lintbebouwing. Op het achtererf worden acht twee-onder-één kapwoningen gerealiseerd met iets meer volume en een rustige eigentijdse architectuur met een kleine knipoog naar de karakteristieke lintbebouwing.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 15 juni tot en met 27 juli 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Kaag en Braassem. De komende periode zal het ontwerp van de woningen verder worden uitgewerkt.

Figuur 1 : massastudie Kerkstraat 1-2