NU presenteert eerste ideeën voor woningbouwplan Oosterbeek en gaat in gesprek met buren en belangstellenden

NU Projectontwikkeling heeft begin dit jaar een haalbaarheidsovereenkomst gesloten met de gemeente Renkum voor de ontwikkeling van een woningbouwplan op de locatie van het huidige scholencomplex aan de Stationsweg 49 in Oosterbeek.

Op 27 maart jongstleden vond de eerste inloopavond plaats, waarbij omwonenden en belangstellenden kennis konden maken met het ontwikkelteam en op informatiepanelen alvast de eerste ideeën voor de locatie konden bekijken. Tijdens deze avond zijn we samen met de gemeente in gesprek gegaan hierover met aanwezigen en konden deelnemers suggesties en aandachtspunten inbrengen. We kijken terug op een geslaagde inloopbijeenkomst, met een zeer grote opkomst en overwegend enthousiaste reacties!

VOORUITBLIK
De komende tijd wordt alle ontvangen inbreng op een rijtje gezet. Het team weegt de ideeën en aandachtspunten af en neemt dit waar mogelijk mee in de verdere uitwerking van de plannen, welke we tijdens een tweede inloopavond zullen presenteren. Met de huidige planning verwachten we dat een tweede inloopavond in juni 2024 zal plaatsvinden.

Iedereen die op de hoogte wil blijven van de plannen, kan zich via www.participatiestationsweg49.nl aanmelden voor de nieuwsbrief.