Persbericht

15 juli 2020

Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen week aan twee directieleden van NU Projectontwikkeling, Edwin Jansen en Michel Zaadhof, een concept tenlastelegging gestuurd. Daarin staat dat zij als privépersoon verdachten zijn in het strafrechtelijk onderzoek tegen onder meer de heer R. de Mos, oud wethouder en partijleider van Hart voor Den Haag Groep de Mos.

Deze verdachtmaking vindt plaats terwijl het onderzoek blijkbaar nog in volle gang is. De twee directieleden zijn pas enkele uren voor het persbericht van het OM in kennis gesteld van een ‘concept voorlopige tenlastelegging’ met een aantal formele juridische omschrijvingen. De onderbouwing daarvan is nog niet bekend en zal pas later deze maand met de advocaten worden gedeeld onder de verplichting daarover strikte geheimhouding te betrachten. Uit de conceptteksten valt op te maken dat Jansen en Zaadhof verdacht worden van schending van het ambtsgeheim voor De Mos en van corruptie.

Beide verdenkingen zijn onterecht en illustreren een volledig onbegrip van de situatie.

Zowel Jansen als Zaadhof zijn betrokken bij de ontwikkeling van de stad Den Haag. Toen De Mos een nieuwe politieke beweging startte, waren zij gecharmeerd van zijn enthousiaste wijze van politiek bedrijven. Bovendien waren zij onder de indruk van zijn steun onder de bevolking van Den Haag en van zijn daadkrachtige manier van handelen.

Hun steunbetuiging hebben zij laten blijken door, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een tweetal donaties te doen aan Groep de Mos. De steun zag toe op het inzetten van hun netwerk bij het maken van een campagnefilmpje en bij het geven van een financiële bijdrage voor een website.

Nadat Groep De Mos in maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen won, zijn zij samen met andere leden aangesloten bij een klankbordgroep. De partij maakte toen kans op deelname aan het college van B&W en zag zich gesteld voor complexe onderhandelingen over een coalitieakkoord met andere reeds gesettelde partijen met een groot netwerk. Jansen en Zaadhof hebben destijds hun maatschappelijke kennis en ervaring beschikbaar gesteld aan de partij. Zij doen dit bijvoorbeeld ook in een werkgroep (Haagse Tafel) van de wethouder Ruimtelijke Ordening. 

Jansen en Zaadhof hebben nooit de indruk gehad dat de klankbordgroep van Groep de Mos illegaal zou zijn. Ook kennen zij geen documenten waarvan voor hen duidelijk was dat daar mee een ambtsgeheim geschonden zou worden. Los daarvan hebben zij deze gesprekken vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld.

Jansen en Zaadhof hebben hun persoonlijke politiek engagement nooit ingezet om projecten voor NU Projectontwikkeling te bevoordelen. Er zijn ook geen onderhandelingen geweest of afspraken gemaakt tussen De Mos en NU Projectontwikkeling. De Mos heeft ook nooit de portefeuille Ruimtelijke Ordening gehad en heeft dus geen gunsten kunnen verlenen. Voorts blijkt ook uit de aangeleverde voorlopige concepttekst dat het Openbaar Ministerie geen concrete gevallen van corruptie heeft kunnen vaststellen. Er wordt slechts gesproken over een donatie van € 5.000,- in 2017 en € 6.000,- in 2018. Enig project waarbij NU Projectontwikkeling bevoordeeld zou zijn, is niet genoemd. Daar is een verklaring voor: dergelijke projecten zijn er niet!

Jansen en Zaadhof zijn er zeker van dat het onderzoek zal uitwijzen dat zij geen strafbare feiten hebben gepleegd. Dat het Openbaar Ministerie in dit vroegtijdig stadium een persbericht uitgeeft, is volgens hen bijzonder onzorgvuldig en onbegrijpelijk. Daarmee worden Jansen en Zaadhof onterecht en onnodig in diskrediet gebracht en gezien hun functies bij NU Projectontwikkeling, indirect ook hun onderneming. NU Projectontwikkeling en beide betrokkenen vinden het belangrijk om relaties en media over deze ontwikkeling actief te informeren.

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen mocht hebben, zullen wij die vanzelfsprekend beantwoorden. Wij verzoeken u deze vragen te mailen naar: contact@nuprojectontwikkeling.nl