In het kort

Programma
2 vrijstaande woningen aan de Nieuwe Zandweg
4 middendure koopwoningen voor senioren
6 middendure koopwoningen voor gezinnen
6 vrijstaande woningen
12 twee-onder-één-kapwoningen
9 patio woningen voor senioren
9 patio woningen voor gezinnen
21 middendure huurappartementen
29 sociale huurappartementen

NU in samenwerking met BPD Projectontwikkeling
Aankoop, ontwikkeling, verkoop

Partners
Kien ontwerp
RRog stedenbouw en landschap
MIX Architectuur

Status project
Participatietraject afgerond
Bestemmingsplan na de zomer 2023 in procedure
Verwachte start verkoop 2e kwartaal 2024
Verwachte start bouw 4e kwartaal 2024

Informatie
www.parkrapijnen.nl

Park Rapijnen


Park Rapijnen is gelegen op de rand van het dorp Linschoten, in de gemeente Montfoort. Het project heeft een zeer grote diversiteit aan woningtypen voor diverse doelgroepen.

Project Park Rapijnen is in nauwe samenwerking met de gemeente Montfoort tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject met de omwonenden, sportverenigingen en andere betrokkenen. Hierbij is steeds bekeken welke zaken er meegenomen konden worden in de verdere uitwerking. Op deze manier is het schets-vlekkenplan gedurende het participatietraject in een aantal ronden steeds verder aangepast op basis van de ontvangen ideeën en punten van aandacht en zorg. De uitkomst is tijdens een slotbijeenkomst aan de buurt gepresenteerd, waarna het college van Burgemeester en Wethouders het stedenbouwkundig plan hebben vastgesteld.

Vanaf begin 2023 is gestart met de verdere uitwerking van het project en het opstellen van een nieuw Bestemmingsplan. In juni 2023 is het bestemmingsplan samen met het concept inrichtingsplan en de eerste schetsen voor de woningen gepresenteerd aan de omwonenden en andere belangstellenden.  Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan in september/oktober 2023 door het college behandeld, waarna een inzagetermijn van 6 weken start.

Momenteel wordt er samen met de architecten, andere adviseurs en beoogd aannemer hard gewerkt aan het (technische) ontwerp van het landschap en de woningen. Park Rapijnen wordt een groen park met een verscheidenheid aan type woningen. Binnen deze verscheidenheid komt een eenduidige architectonische beeldtaal, waarbij de type woningen onderling verschillen maar samen één Park Rapijnen vormen.

De start van de verkoop van de woningen wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2024.

Voor meer informatie zie www.parkrapijnen.nl.

Zie hier de voorlopige impressies: