Waldo Tower: Impressie vs foto

Het project Waldo Tower (320 startersappartementen) zit volop in de afbouwfase. Ondanks dat de afbouw van Waldo Tower nog in volle gang is, zien we vanaf de buitenzijde al een resultaat om trots op te zijn!

Links is de impressie van Waldo Tower te zien aan de beginfase van het project en rechts de foto die 1 september 2016 gemaakt is. De impressie en de foto zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden.