Stedenbouwkundig plan Park Rapijnen te Linschoten vastgesteld

Na een intensief en geslaagd participatieproces dat vorig jaar oktober startte, is begin deze maand het stedenbouwkundig plan voor Park Rapijnen in Linschoten door het college van de gemeente Montfoort vastgesteld.

Het project Park Rapijnen bevat in totaal 98 woningen, waarvan meer dan de helft in het sociale en middendure segment. Het stedenbouwkundig plan is opgesteld door Kien Ontwerp, het participatietraject is begeleid door Buro Vastgoed en Brickx.

Na deze mijlpaal gaat de gezamenlijke ontwikkeling van NU Projectontwikkeling en BPD nu echt van start. De komende tijd worden de plannen dan ook verder uitgewerkt en wordt het benodigde nieuwe bestemmingsplan opgesteld. 

Voor meer informatie over het project en met name het participatietraject verwijzen wij u naar www.parkrapijnen.nl.