Start verkoop ‘De Nieuwe Loet’ in zicht

NU Projectontwikkeling is, samen met Architectenbureau Braaksma & Roos, volop bezig met de herontwikkeling van het monumentale ‘Mannenpaviljoen II De Loet’ op het prachtige landgoed in Castricum. Het plan voorziet in de verregaande restauratie van het bestaande gebouw en nieuwbouw. Het rijksmonument wordt verbouwd tot 12 ruime herenhuizen en 5 appartementen op een bijzonder hoog niveau. Achter het paviljoen worden 5 vrijstaande villa’s gerealiseerd. Het tweede leven van het gebouw is herkenbaar in de naam ‘De Nieuwe Loet’.

In het plan wordt onder andere een ondergrondse parkeerkelder opgenomen waarin de bewoners 2 auto’s kunnen parkeren in een afgesloten box. Door deze parkeergarage zal de tuin niet worden ontsierd door geparkeerde auto’s. Hierdoor wordt de kwaliteit en de rustige omgeving van ‘De Nieuwe Loet’ extra benadrukt.

Het landgoed om het gebouw zal in eigendom komen van de nieuwe bewoners. Voor de nieuwe inrichting van dit landgoed heeft Landschapsarchitect Eric Jongen een ontwerp gemaakt dat inmiddels in het Kwaliteitsteam van Duin en Bosch is gepresenteerd. Het ontwerp is met name gericht op behoud van de kwaliteit van het landschap en terugbrengen van de monumentale allure van De Loet. In het ontwerp is rekening gehouden met verwijdering van slechte bomen, bomen die andere bomen in de weg staan en aanplant van nieuwe bomen. Ook ter plaatse van de nieuwe parkeergarage dienen enkele bomen te worden verwijderd. In de week van 28 februari zal de aannemer, met instemming van de gemeente, starten met de verwijdering van deze bomen. Na de voltooiing van de bouw, zal het gebied weer aangevuld worden met veel nieuwe beplanting.

Voor deze zeer exclusieve woningen is veel belangstelling, de verkoop zal voor de zomervakantie starten. Meer informatie over de verkoop zal in de komende maanden worden vrijgegeven. Voor het einde van dit jaar zal worden gestart met de restauratie en nieuwbouw en aanleg. Voor informatie over het plan kunt u terecht op de website www.denieuweloet.nl.