Start participatie Park Rapijnen Linschoten

Het gebied op en rond Rapijnen in Linschoten-Zuid is door de provincie Utrecht en gemeente Montfoort aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Onlangs hebben de ontwikkelende partijen BPD en UrbanMade samen met de gemeente een eerste ruimtelijke verkenning opgestart. Deze verkenning vindt plaats binnen het gecombineerde gebied van Sportpark Rapijnen en de “Kavel de With”. Het participatietraject, waarbij belangstellenden worden uitgenodigd om mee te denken over de plannen voor deze locatie, is inmiddels gestart. 

De ontwikkelaars vinden het heel belangrijk om te weten wat belangrijke aandachtspunten binnen de gebiedsontwikkeling zijn, zoals bijvoorbeeld verkeersontsluitingen, park­ en groeninrichting, parkeren en duurzaamheid maar ook andere onderwerpen kunnen aangedragen worden. 

Op woensdagavond 27 oktober 2021 vindt een participatiebijeenkomst plaats, welke zowel fysiek als digitaal bij te wonen is. Aanmelden kan via https://parkrapijnen.nl/participatiebijeenkomst.

Voor meer informatie over deze ontwikkeling, zie https://parkrapijnen.nl.